Wij roepen het van de daken...

De Hazenstraat anno 2000: een bistro, een winkel voor liefhebbers van oude lp’s, een galerie, een speciaalzaak in exquise soorten olfijolie… Typisch een Jordaan-straatje, kortom.

 

Ook in de eerste helft van de 20ste eeuw was dit echt de Jordaan, alleen betekende dat toen nog wat anders: in één, niet eens zo lange straat had je toen de keus uit drie bakkerijen. De naamloze vennootschap Electrische Luxe Brood- en Banketbakkerijen Henri J. Carels was te vinden op de hoek van de Lauriergracht, bakkerij Lux van Bosman zat op nummer 15, en op nummer 28 had bakker Visser zijn winkel. Voeg daarbij nog nog de twee ‘brooddépôts’ , waar fabrieksbrood werd verkocht, op de nummers 54 en 60.


“Er zaten ook twee slagers pal naast elkaar. Je hoefde vroeger je buurt nooit uit!” zeggen de broers Freek en Simon Lindeman. Het lijkt of hun eigen familiebedrijf (sinds 1869 op de hoek van de Elandsgracht) bijna het enige is dat nog aan dit Jordaan-verleden herinnert. Maar er is ook nog, wat verborgen, de vrijwel vervaagde muurreclame van bakkerij De Korenschoof op de geven van Hazenstraat 28. Voordat in de tweede helft van de jaren negentig op de hoek Hazenstraat/Elandsstraat het gebouw verrees waarin sindsdien galerie Serieuze Zaken is gevestigd, lag deze hoek zo’n 60 jaar braak. Op de plek van een paar afgebroken bouwvallige panden, schuin tegenover het café, stonden auto’s geparkeerd en kwam later een plantsoentje. De eigenaar van de bakkerij in Hazenstraat 28 was in de jaren vijftig J. Jansen junior, die al voor de oorlog een bakkerszaak had gehad in Rozenstraat 77. De hoogtijdagen van de geschilderde muurreclame ware weliswaar allang voorbij, maar Jansen profiteerde van het vrijgekomen zicht op zijn zijgevel door er een reclamerijm op aan te brengen waar Sint Nicolaas nog een puntje aan kon zuigen. Wij roepen het van de daken: “Brood van de Korenschoof zal u smaken”.

Bakkerijpanden in Gruttersgang
Gebakken werd in het achterhuis, dat nummer 28A draagt, zo vertelt de huidige eigenaar-bewoner Stephan Willenborg. Het pand daar weer achter, genummerd Hazenstraat 30, hoorde ook bij de bakkerij. Het is het enige restant van een hele reeks panden, ooit lopend tot nummer 48, gelegen rond de gang die uitmondde naast de bakkerij.
Naar een naambordje van deze inmiddels geamputeerde voormalige Gruttersgang zoekt men vergeef. Bakker Jansen bestierde eind jaren vijftig een bescheiden keten onder de naam De Korenschoof brood- en banketbakkerijen, met vestigingen in Hazenstraat 28-30, Willemsstraat 171 (eerder al een ‘brood-dépôt’) en Van Hogendorpstraat 53.
Zo’n twintig jaar later hield de toenmalige bakker het in de Hazenstraat voor gezien. De woning werd betrokken door Stephan Willenborg en de winkel verhuurd; brood werd er niet langer verkocht. De nieuwe eigenaar brak rond 1990 een ooit dichtgemetselde deur naar de buitenkast (de koelkast avant la lettre) gedeeltelijk open om er een raam te maken. D steeds slechter leesbare reclametekst, die zijn functie had verloten, moest het daarbij ontgelden. Naast het raam schilderde Willenborg op de toen nog vrij liggende zijmuur het beeldmerk van zijn elektronische firma Z&A Specials. Dat hij daarbij teruggreep op de prent The Knock-Out van de Britse illustrator George E. Studdy (1878-1948) was ook weer niet toevallig: “Dat had óók alles te maken met de toenmalige strijd van de buurt tegen de gemeente…” In 1988 was Willenborg een van de oprichters van de Vereniging Behoud Hazenstraat, die in het geweer kwam tegen de sloop van een aantal panden.

Delen:

Buurten:
Jordaan
Editie:
Februari Maart
Jaargang:
2000 52
Tijdperk:
1900-1950 1950-2000