Wethouder Wim Treub

M.W.F. (Wim) Treub (1851-1933) was één van de voortvarendste wethouders die Amsterdam ooit heeft gekend. Het lukte de links-liberale advocaat om in de vrij korte tijd dat hij die functie bekleedde (1893-1896) de Amsterdams waterleidingen en gasvoorziening en het telefoonnet onder gemeentelijk beheer te krijgen. De betrokken particuliere bedrijven wilden niet zo veel investeren als door de stadsuitbreiding nodig was, maar lieten zich evenmin graag uitkopen. In het overnamecontract van 1895 met de Nederlandsche Bell-Telephoon Maatschappij, die vanaf 1881 het eerste telefoonnet had opgezet, was vastgelegd dat de gemeente tot 1 november 1896 de tijd kreeg een eigen, moderner net op te zetten. Als dat niet lukte, zou Bell nog een tijdje het telefoonverkeer blijven verzorgen en een forse schadevergoeding krijgen. Die race tegen de klok leidde tot wildwesttaferelen.

Delen:

Dossiers:
Amsterdammers Politiek
Editie:
Maart
Jaargang:
2015 67
Rubriek:
Stemmen uit het verleden
Tijdperk:
1800-1900 1900-1950