Van verffabriek naar kliniek

Op het terrein aan de Duivendrechtsekade bij het oude gemaal in de knik van de Weespertrekvaart, waar de firma Rath en Doodeheefver tot 1983 ‘behangsles’ produceerde, wordt nu gebouwd aan de Forensische Psychiatrische Kliniek (FPK).

Opdrachtgever is De Meren, organisatie voor regionale, academische en forensische geestelijke gezondheidszorg. Deze stichting richt zich specifiek op psychiatrische patiënten uit Oost, Zuidoost en Diemen. De stad telt overigens nog twee van dergelijke instellingen. De Meren is het resultaat van een fusie tussen de divisie Psychiatrie van het Academisch Medisch Centrum, de Riagg Zuidoost en de Frederik van Eeden Stichting. Deze laatstgenoemde stichting gaf oorspronkelijk de opdracht.

Al in 1995 presenteerde ze plannen voor de bouw van een FPK – geen tbs-instelling wel een gesloten inrichting – krijgt nu 102 plaatsen: 78 voor de FPK zelf en de Kliniek voor Intensieve Behandeling die ook in het complex wordt ondergebracht, krijgt er 24. De patiënten hebben een delict gepleegd of de neiging vertoond een delict te plegen. De FPK krijgt een polikliniek en een dagkliniek, voor respectievelijk spoedeisende ‘gevallen’ en nazorg aan patiënten die proefverlof hebben of al zijn ontslagen.

Wim Ruigrok en Eric Slot
Foto: Stadsarchief
Mei 2000

Delen:

Buurten:
Oost Zuid-Oost
Dossiers:
Editie:
Mei
Jaargang:
2000 52