Trees Dreesman

Theresia (Trees) Dreesmann wordt op 12 mei 1893 geboren als dochter van winkelier Anton Dreesmann en Helena Tombrock. Vader Anton was in 1887 met zijn zwager Willem Vroom de vennootschap Vroom & Dreesmann begonnen, met een eerste winkel in de Weesperstraat. Een jaar na haar geboorte verhuist het gezin Dreesmann naar de Prinsengracht – meer op stand – pal tegenover de Rozenstraat. In 1903 verruilen ze het grachtenpand voor villa Looverhof in Bussum. Trees trouwt in 1919 met de Leidse anatoom Ton Barge. Voor haar twee zonen en twee dochters zet zij in 1974 haar jeugdherinneringen op papier. Zij overlijdt in 1991, 98 jaar oud.

"In het oudste beeld dat opkomt zie ik mezelf als heel klein kindje (ik moet ongeveer drie jaar geweest zijn) in de achterkamer van 'n grachtenhuis in Amsterdam. Het was de Prinsengracht en het nummer 307. De deur van de kamer werd geopend en in de opening zag ik plotseling mijn moeder staan, die naar me toekwam, me omhelsde en 'n gesprek met Dina hield. Van de woorden verstond ik niets, luisterde niet eens, want al mijn aandacht was op mijn moeder gericht. Ik had haar nog nooit zo gezien. Heel mooi, lief en helemaal in 't zwart. Aan de lange japon zag ik niets bijzonders, maar met een grote hoed en sluier had ik haar nog nooit gezien. 'Mamma mooi!', zal ik wel gezegd hebben, want de indruk was zo sterk dat ik haar nu nog voor me zie. Grote ronde blauwe ogen en frisse, gevulde rode wangen, prachtig omlijst door de zwarte hoed en opgelichte sluier. Ze vertrok bijna onmiddellijk. De stem van papa zal wel ongeduldig geklonken hebben, want ze moesten weg voor 'n verre, lange reis. Later hoorde ik dat haar moeder, die in Franeker woonde, gestorven was en in die dagen was 'n reis naar Friesland 'n hele onderneming. Van hun terugkomst herinner ik me niks.
'n Ander nooit uit te wissen beeld was het Eeuwfeest 1900. De versierde grachten, de vetpotjes voor de ramen en de bevlagde boten die langs ons huis voeren. We waren een groot gezelschap en zaten met platgedrukte neuzen voor de vensters. Ik zat op de schoot van Marietje of Annetje. Dit waren twee naaisters (tweelingen) die voor de zaak werkten onder leiding en met hulp van mamma die weinig aan de huishouding deed en de zorg daarvoor geheel aan Dina overliet, die veertig jaren bij ons bleef. Ze was echter niet de eerste Dina. Nee, de eerste Dina was 'n schat en trouwde jong met Piet de Wit. Dit werd voor mijn kinderjaren een dikke zwarte noot. Ik miste haar heel erg en het verbaasde me niet dat Piet haar meenam. Tot ze doodging heb ik haar zo nu en dan bezocht en dat deed trouwens de hele familie.
'n Enkele keer ging pappa naar Duitsland. Voor ons, Antontje1 en mijzelf, een ver en vreemd land. Dan reisde hij met grote leren tassen, tot barstens toe gevuld en heel zwaar. Gelukkig kwamen ze wel wat lichter in gewicht, maar toch altijd met cadeautjes gevuld terug. Voor Antontje een of ander wonderlijk mechaniekje dat lopen kon. 'n Mannetje met 'n kruiwagen of een beestje dat dansend ronddraaide. Voor mij werd het prachtig. Porceleinen beeldjes die kindertjes voorstelden, glijdend over 'n trapje. 'n Jongetje met 'n echt stokje en een schooltas op z'n rug en 'n engeltje dat twee bloembakjes naast zich heeft en met z'n hoofdje kan knikken.
Zondagsmorgens zaten we nogal eens in de huiskamer en luisterden naar muziek die op de een of andere manier uit een wassen rol kwam. Dan was het altijd erg gezellig. Op 'n keer kwam Willem2 met een verrassing. Die wassen rol vond hij maar niets. Hij had iets nieuws meegebracht, veel, veel mooier! Een geweldige hoorn op 'n vierkant houten kastje kwam de kamer binnen, met de grootste zorg door Willem gedragen en neergezet. Een overdonderend lawaai vulde nu de kamer."


1. Anton Dreesmann (1895-1922), Trees' ziekelijke jongste broer.
2. Broer Willem Dreesmann (1885-1954), samen met Bernard Vroom vanaf 1919 directeur V&D en gerenommeerd kunstverzamelaar en muziekliefhebber.

THERESIA M.A. DREESMANN, HERINNERINGEN AAN LOOVERHOF, ONUITGEGEVEN TYPOSCRIPT, COLLECTIE EGODOCUMENTEN STADSARCHIEF AMSTERDAM.

Beeld: De Prinsengracht omstreeks 1900 bij de Reesluis (brug 64) gezien innoordelijke richting naar de Westerkerk Het gezin Dreesmann woonde van 1894-1903 aan de overkant voorbij de brug. Stadsarchief Amsterdam.

Delen:

Buurten:
Centrum
Dossiers:
Amsterdammers
Editie:
Maart
Jaargang:
2017 69
Rubriek:
Stemmen uit het verleden
Tijdperk:
1800-1900 1900-1950