Tippelen in het Vondelpark

Er is geen straat in Amsterdam te vinden of er heeft wel een bordeel gestaan. Dat is de indruk die het boek Liefde te koop achterlaat, dat bij de gelijknamige tentoonstelling over 400 jaar prostitutie in het Amsterdams Historisch Museum verscheen. Alsof de bordelen nog niet in de vraag voorzagen, konden hoerenlopers bovendien in de buitenlucht terecht. Bijvoorbeeld in het Vondelpark, waar meisjes van “de laagste categorie” voor nog geen twee kwartjes hun diensten aanboden. De gemeente wilde daar in de jaren dertig een eind aan maken maar de vraag was hoe dat moest worden aangepakt. Er was weliswaar in 1934 een tippelverbod uitgevaardigd, maar dat schreef voor dat de dame in kwestie herhaaldelijk “heen en weer bewegen[d]” was gezien voordat er kon worden ingegrepen. Dat bleek in de praktijk nog niet zo eenvoudig aan te tonen en de gemeente besloot tot een omweg. De Vereniging Vondelpark, die het terrein in bezit had, werd gevraagd de vrouwen de toegang te ontzeggen. Als ze zich dan toch in het park begaven, konden ze op grond van dat verbod worden opgepakt. De truc werd bij veertig vermeende hoeren toegepast. Of er daarmee ook een eind kwam aan de prostitutie in het Vondelpark, vermeldt het verhaal niet.

Annemarie de Wildt en Paul Arnoldussen, Liefde te koop. Vier eeuwen prostitutie in Amsterdam, uitgever 2002

Mei 2002

Beeld: De ingang van het Vondelpark in 1988, Stadsarchief Amsterdam.

Delen:

Buurten:
Zuid
Editie:
Mei
Jaargang:
2002 54
Rubriek:
Recensie