Schreierstoren tien jaar jonger

Als de Schreierstoren (Prins Hendrikkade 94-95) in het nieuws is, dan is dat meestal om twee redenen. Of het gaat over de naamgeving: heet de toren naar de vrouwen van zeevarenden die daar ‘schreiend’ afscheid van hen namen of naar de scherpe hoek waar de Geldersekade en de Oudezijds Kolk samenkomen? Of er is aandacht voor de spannende spookbelevenissen van vader en zoon Wolffenbuttel, horeca-uitbaters van het cafégedeelte van de toren. Nu is eindelijk ook iets meer bekend over de oorsprong van dit veelbesproken bouwwerk. De Schreierstoren, opgericht als onderdeel van de 15de-eeuwse ommuring van Amsterdam, is uitvoerig onderzocht door bouwhistorici van Bureau Monumenten & Archeologie. Een van de verrassende uitkomsten hiervan was de vaststelling dat de toren niet in een keer is gebouwd en ouder is dan de huidige schatting van 1489. Het vermoeden bestond al dat de toren later is voltooid, omdat de bouwers eerst de stadsmuur hebben afgebouwd, maar nu is met behulp van houtmonsters aangetoond dat de toren veel later onder dak was dan tot nog toe werd aangenomen. Waarschijnlijk is de kapconstructie pas in de zomer van 1499 gereedgekomen. Deze constructie is op de grond voorbereid, waarna de onderdelen werden gemarkeerd en uit elkaar gehaald. Vervolgens is dit bouwpakket op de toren weer in elkaar gezet. Bij het onderzoek zijn ook ‘vlotgaten’ ontdekt: sporen van vlotverbindingen, waarmee het benodigde hout indertijd over Rijn of Maas naar Amsterdam werd vervoerd.

Gabri van Tussenbroek, ‘De Schreierstoren bouwhistorisch onderzocht’, Maandblad Amstelodamum 93, afl. 6 (2006) 13-23.

Maarten Hell

Februari 2007

Beeld: De Schreierstoren, Prins Hendrikkade 94-95, gezien naar de Hoofdbrug (Brug 299) in noordelijke richting. ca. 1900. Collectie Beeldbank Archief Amsterdam.

Delen:

Buurten:
Centrum
Dossiers:
Archeologie
Editie:
Februari
Jaargang:
2007 59
Rubriek:
Herinneringen
Tijdperk:
Middeleeuwen