Register Ons Amsterdam sinds 1949

Inleiding
Dit onderdeel van onze website bestaat uit diverse onderdelen. Het grootste is het begin 2001 in 'boekvorm' uitgegeven register op onze eerste 50 jaargangen (1949 t/m 1988)
Daarna besloten we iedere jaargang met een eigen register. (Dat zijn er nu twaalf, van 1999 t/m 2010.)
Invoegen van die recente registers in het moeizaam samengestelde totaalregister over de eerste anderhalve eeuw is er helaas nog niet van gekomen en dat zal ook nog wel even duren, want het is een heidens karwei.
Maar wel kunnen we u hier alle voorheen op papier raadpleegbare registers digitaal aanbieden, zij het vooralsnog gesplist over een aantal verschillende bestanden, Niettemin een hele vooruitgang, omdat het 'totaal-register' (1949 t/m 1998) al jaren is uitverkocht en ook de jaarregisters sinsdien niet meer in papieren vorm naleverbaar zijn.

Vanaf jaargang 2000 zijn de artikelen digitaal te bekijken, ga hiervoor naar het Archief


Wij hopen u hiermee dan ook een genoegen te doen. Voor op-en aanmerkingen houden wij ons aanbevolen. 

---

N.B.: Veel beter dan wij dat zelf konden, heeft inmiddels Aaldrik Zaaiman (op basis van onderstaande Word-bestanden) onze diverse losse registers weten samen te voegen en digitaal makkelijk doorzoekbaar te maken. Daarvoor verwijzen we dus graag naar de website van de in 2012 door Zaaiman e.a. opgerichte Cultuurhistorische Vereniging Amsterdam: http://www.amsterdamhv.nl/zoeken.php 

---- 


Belangrijk: Raadpleeg voor effectief gebruik het voorwoord van het Register 1949 t/m 1988! Wees er i.i.g. op attent dat een aantal onderwerpen (zoals cafés, kerken, molens, scholen, stations, theaters) is 'geclusterd' en dat straatnamen strikt alfabetisch zijn geordend volgens hun officiële spelling (dus Eerste Leliedwarsstraat om de E en Mr. P.N. Arntzeniusweg onder de M)!

DIGITAAL BESCHIKBARE REGISTERS: Register_jrg_1_tm_50_1949-1998_-Inl__Auteurs.doc 
Register_jrg_1_tm_50_Personen__Zaken.doc
Register_jrg_1_tm_50_Afbeeldingen_enz.doc 

Register_jrg_51_1999.doc
Register_jrg_52_2000.doc
Register_jrg_53_2001.doc 
Register_jrg_55_2003.doc 
Register_jrg_56_2004.doc
Register_jrg_57_2005.doc
Register_JRG_58_2006.doc
Register_jrg_59_2007.doc
Register_jr_61_2009.doc 
Register_jrg_62_2010_.doc

Delen:

Rubriek:
Register