Nieuwe feiten over het Amsterdamse 'Kolk Kasteel'

GEEN KADE, POORT OF BRUGGEHOOFD

Het middeleeuwse bouwwerk tussen de Nieuwezijds Kolk en de Nieuwendijk dat in 1994 werd ontdekt, is bepaald meer dan een los stuk muur. Dat blijkt overduidelijk uit de opgravingen van dit voorjaar. Ook de datering, eind 13de eeuw, is steeds helderder. Maar er blijven vragen: hoe zag het er binnen de muren uit, werd er gewoond en wie liet het bouwen?
 

Het archeologisch onderzoek in 1994 bij de Nieuwezijds Kolk zorgde voor een historische sensatie: de vondst van een 13de-eeuws muurwerk, dat opmerkelijk fors was, vergeleken met de prille nederzetting die Amsterdam toen was.
 

Nadat we hadden geopperd dat dit weleens het kasteel van de heren van Aemstel kon zijn, werd door anderen een reeks van andere functies gesuggereerd

Die ontdekking was des te interessanter, omdat al sinds 1500 geschiedschrijvers vertelden dat ongeveer hier het kasteel van de heren van Aemstel had gestaan. Maar in de loop van de 20ste eeuw waren de geleerden het er juist weer over eens geworden dat dit hoogstwaarschijnlijk een romantisch hersenspinsel was, gevoed door overhaaste interpretaties van oude handschriften en toevallige bodemvondsten.
 

De heren van Aemstel hadden aantoonbaar in Ouderkerk aan de Amstel gewoond en waarschijnlijk nooit ergens anders in Amstelland. Prof.dr. Hajo Brugmans, die bijna 70 jaar geleden zijn Geschiedenis van Amsterdam publiceerde. schreef al in 1910: '"Stellig is het niet onmogelijk, dat Amsterdam zich eens op het bezit van een Aemstelhuis heeft mogen beroemen.
 

Maar zolang geen klemmende argumenten. geen krachtige bewijzen voor het bestaan van zulk een huis zijn te vinden, kan men onmogelijk blijven vasthouden aan de mening. dat het huis werkelijk aan de Amstelmond zij-torens en kanteelen heeft verheven.

Lees hier het artikel als PDF

 Nieuwe feiten over het Amsterdamse 'Kolk Kasteel'

Nieuwe feiten over het Amsterdamse 'Kolk Kasteel'

Nieuwe feiten over het Amsterdamse 'Kolk Kasteel'

Nieuwe feiten over het Amsterdamse 'Kolk Kasteel'

Nieuwe feiten over het Amsterdamse 'Kolk Kasteel'

Lees hier het artikel als PDF

Banner foto: Wikimedia

Delen:

Buurten:
Centrum
Dossiers:
Archeologie Architectuur
Editie:
September
Jaargang:
1999 51
Rubriek:
Archief
Tijdperk:
1500-1600 Middeleeuwen