Bestellen

Cover: Zomernummer Juli Augustus 2020
Zomernummer Juli Augustus 2020

Kinderen voetballen op het schoolplein van de Openluchtschool in de Cliostraat, 1961. Fotograaf Maria Austria. Collectie: Maria Austria Instituut

€ 6,50