Koninklijke bezoekers - fotos uit het politie archief

Het Huis van Oranje heeft door de jaren heen menig vaderlander geïnspireerd en naar de pen doen  grijpen. Zo schreef in 1891 de dichter P.A.M. Boele van Hensbroek: "Er was eens een grijze koning / Die heerschte in het land bij de zee./ Hij reed daar heen, waar de bergen zijn / Daar woont er zoo menig liefmaagdelijn / En hij bracht een jong bruideken mee."
 

De grijze koning was Willem III het jonge bruidje de 41 jaar jongere Emma von Waldeck-Pyrmont. Vele jaren later, op 12 juni 1929 zongen op de Dam ruim 10.000 schoolkinderen de inmiddels 70-jarige  Emma, die werd geflankeerd door dochter koningin Wilhelmina en kleindochter prinses Juliana, een lied van Annie de Hoog-Nooy toe:
 

Maar heden klopt ons hart het meest voor onze Regentes

"Neem, goede grijze Koningsvrouw / Thans Neerlands hulde aan / Gij hebt, naast Uwen Vorstenplicht / Uw Menschenplicht gedaan! / Wij eeren onze Koningin / En minnen de Prinses / Maar heden klopt ons hart het meest / Voor onze Regentes." Niet bij iedereen vloeiden zulke verheven woorden uit de pen.
 

Op 6 oktober 1924 schreef een anonymus aan koningin Wilhelmina: "Zeg, stuk afgebeeld modder, onwaardige nazaat van 't roemruchte huis van Oranje, hierbij zeg ik je dat ik wanneer uit dit oord van mishandeling, doodsgevaar, beleedigingen, vernederingen naar Holland keer, je levensdagen geteld zijn.

Lees hier het complete artikel als PDF

Koninklijke bezoekers - fotos uit het politie archief

Koninklijke bezoekers - fotos uit het politie archief

Koninklijke bezoekers - fotos uit het politie archief

Lees hier het complete artikel als PDF

Banner foto: Stadsarchief Amsterdam

Delen:

Buurten:
Centrum Jordaan Noord Oost West Zuid
Dossiers:
Kunst en Cultuur Politiek
Editie:
April
Jaargang:
1998 50
Tijdperk:
1900-1950 1950-2000
Rubriek:
Verhaal