In oude glorie: Exotische vogels aan de Amstel

In 1672 verrezen Amstel 224 en 226 naar ontwerp van stadsbouwmeester Elias Bouman, die ook onder andere de Hoogduitse en de Portugees Israëlietische Synagoge ontwierp.


Daarna gingen beide Amstelpanden een eigen leven leiden, waarbij het raffinement van de oorspronkelijke gemeenschappelijke gevel van natuursteen en baksteen verloren ging. Bij onderhoudswerkzaamheden in Amstel 224 werden onlangs fragmenten ontdekt van plafondschilderingen uit de bouwtijd. Oorspronkelijk maakten zij deel uit van waarschijnlijk twee vertrekken, die tijdens latere verbouwingen deels bij de huidige hal en overloop werden getrokken. De zoldering verdween daarbij achter een nieuw plafonnetje, dat nu is verwijderd. Zeven balkvakken, waarvan drie in het appartement achter de hal, zijn beschilderd met exotische vogels. Twee andere vakken bezitten voorstellingen van putti in een medaillon temidden van bloemenranken, deze velden zijn rondom afgebiesd. Bij de restauratie deed zich het probleem voor dat enkele delen van de schildering ontbraken. Op de ‘lege’ delen van de zoldering is nu de achtergrondkleur van de voorstelling aangebracht en de rand van een medaillon is voltooid zonder verdere detaillering. Daarmee is duidelijk wat oorspronkelijk is, maar verstoort de aanvulling het artistieke beeld niet echt.

 

Beeld: Collectie Stadsarchief. Amstel 226-224, Voorgevels. Proefdruk in kleuren van een plaat (23), te beschouwen als supplement op de serie van 20 gravures, uitgegeven door Cornelis Danckerts tussen 1696-1706. Techniek: Kleurendruk, Teyler-procédé.

 

Tekst: Jos Smit

 

September 2002

 

Jos Smit is architectuurhistoricus en medewerker van Bureau Monumenten & Archeologie (bMA). Gebaseerd op onderzoek van Martin Pruijs, bMA.

 

 

 

 

 

Zie ook www.bma.amsterdam.nl

 

 

 

 

Delen:

Buurten:
Centrum
Dossiers:
Architectuur
Editie:
September
Jaargang:
2002 54
Tijdperk:
1600-1700