Het voorportaal van het Amsterdamse toneel

"KIND WAT JE OOK DOET, WEES ALTIJD DIGNE"

Al sinds de oprichting van de Toneelschool in 1874 worden in een groot zwart boek alle namen van directeuren,  docenten en leerlingen geboekstaafd. Wie het boek doorbladert, komt een lange rij bekenden tegen: Guus Hennus, Mary Dresselhuys, Wim Kan, Jeroen Krabbé en Willeke van Ammelrooij, om er enkelen te noemen. De Amsterdamse Toneelschool was de eerste officiële toneelopleiding in Nederland. Deze maand viert de school haar 125-jarige bestaan.
 

Het Nederlandse toneel was in de 19de eeuw in verval geraakt, daar waren de notabelen uit het hoofdstedelijk kunstleven het wel over eens. "De huidige toneelgezelschappen speelden niet met het oog op hun culturele raak, maar ter bevrediging van de vraag van de massa naar vulgair vermaak en romantische sensatie." Een van de oorzaken van dit verval, zo vond men, was het lage ontwikkelingsniveau van de acteur.
 

In Nederland bestond er nauwelijks een opleiding voor toneelspelers

Beginnende acteurs moesten het hebben van afkijken en nadoen. In 1866 was de tijd aangebroken om het verval tegen te gaan en het toneel re verheffen. Dat vond althans de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. een instelling die zich inzette voor de 'volksontwikkeling'. Het toneel was volgens hen. naast de kerk en de school, de derde belangrijkste leerschool voor het volk.
 

Er werd een commissie in het leven geroepen om re onderzoeken welke middelen moesten worden aangewend om het Nederlandse toneel te maken tot "een gelegenheid van gepast vermaak van alle standen des volks".

Lees hier het complete artikel als PDF

Het voorportaal van het Amsterdamse toneel

Het voorportaal van het Amsterdamse toneel

Het voorportaal van het Amsterdamse toneel

Het voorportaal van het Amsterdamse toneel

Het voorportaal van het Amsterdamse toneel

Het voorportaal van het Amsterdamse toneel

Lees hier het complete artikel als PDF

Banner foto: Stadsarchief Amsterdam

Delen:

Buurten:
Centrum Jordaan Noord Oost West Zuid
Dossiers:
Kunst en Cultuur
Editie:
December
Jaargang:
1999 51
Tijdperk:
1900-1950
Rubriek:
Verhaal