Germaanse kaarten en Artis-kwartetten

DE SPELLENCOLLECTIE VAN HET AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM

Weinig mensen weten het, maar het Amsterdams Historisch Museum heeft een internationaal unieke collectie van soms eeuwenoude kaartspellen, kwartetten en bordspeIIen. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan de passie van Rob Jager, die daar eind vorig jaar afscheid nam als hoofd van het Prentenkabinet.

Dat Rob Jager. geboren in juli 1936. hoofd van het Prentenkabinet van het Amsterdams Historisch  Museum (AHM) zou worden, lag niet voor de hand. Hij is. anders dan opvolger Norbert Middelkoop. geen gediplomeerd kunsthistoricus; zijn hoogste diploma is dat van het Meer Uitgebreid Lager Onderwijs.
 

De eerste in 1976 met Italiaanse tekeningen van 1400 tor 1800 staat in zijn geheugen gegrift

Na de mulo werd hij aankomend boekhouder bij de Amstel-brouwerij en vervolgens een tegelhandel. Zijn eerste baan in gemeentedienst kreeg hij in 1959, bij het Gemeente Energie Bedrijf. In 1964 werd hij administrateur en iets later bureauchef bij het Prentenkabinet van her Stedelijk Museum.
 

Het Stedelijk viel toen onder de Dienst der Gemeentemusea. samen met her AHM in de Waag, Museum Willet-Holthuijsen op de Herengracht en Museum Fodor op de Keizersgracht. Jager moest de talloze oude en modernere prenten en tekeningen registreren. die binnenkwamen of al waren opgeslagen in de depots van het Stedelijk.

Lees hier het complete artikel als PDF

Delen:

Buurten:
Centrum
Dossiers:
Kunst en Cultuur
Editie:
Februari
Jaargang:
1998 50
Tijdperk:
1500-1600 1600-1700 1700-1800
Rubriek:
Verhaal