Fundering Waag wordt hersteld.

Waag Ouwater klnAfgelopen week [half mei 2013] is het funderingsherstel van de Waag op de Nieuwmarkt begonnen. Dat was broodnodig, zo werd al een dik jaar geleden vastgesteld.  Het gebouw begon (niet voor
het eerst) akelige scheuren te vertonen. Al sinds februari 2012 wordt het gebouw gestut.
Bij de ambitieuze hersteloperatie zullen de houten heipalen, die nu nog op de Eerste Zandlaag (12 meter diep) steunen, worden vervangen door betonnen palen die komen te staan op de veel steviger Tweede Zandlaag (zo'n 25 meter diiep).




Het hele gebouw verzakt ongeveer een centimeter per tien jaar, op een onderdeel na: de Metselaarstoren aan de zuidkant. Die staat kennelijk net op steviger grond. Gevolg is dat de muren uit hun verband worden getrokken. Al eind vorig jaar stelden deskundigen vast dat er een hele nieuwe fundering moet komen. Dat wordt een kostbaar karwei, maar B&W beseffen wel dat het ernst is. Met de Oude Kerk en de Schreierstoren behoort de voormalige Sint Antoniespoort tot de enige Amsterdamse grote gebouwen van voor 1500.

Zout in de stenen
Een ander probleem is het zout in de stenen. Het hele pand wordt daardoor aangetast, maar het is vooral tragisch voor de 'meesterproeven' in de Metselaarstoren, de vaak schitterende siermetselwerk in het trappenhuis en de kamers van de toren waarmee de gevorderde metselaarsleerlingen konde bewijzen dat ze het waard waren als volwaardig lid tot hun gilde te worden toegelaten. Onderzoelinstituut TNO heeft nu een soort pasta ontwikkeld waarmee het zout uit de stenen kan worden gezogen.

Talloze bestemmingen
In de loop der eeuwen had de Waag vele bestemmingen: stadspoort, waag (gebouw waar grote handelswaar gewogen werd), onderdak van diverse ambachtsgildem. wachtlokaal voor de schutterij, anatomisch theater, executieplaats (schavot aan de gevel), stadsschermzaal, kantoor van de Choleracommissie, brandweerkazerne, meubelfabriek, Gemeentearchief, Amsterdams Historisch Museum, Geschiedkundig Medisch Pharmaceutisch Museum en Joods Historisch Museum.
Na restauratie werd in 1994 op de begane grond een restaurant geopend. De bovenverdiepingen werden betroklen door de Stichting Lezen en vooral de (door Marleen Stikker opgerichte) Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media, die inmiddels Waag Society heet.
In september 1992 (toen de discussie over een nieuwe bestemming nog volop woedde) publiceerde Ons Amsterrdam een uitvoerig artikel over de geschiedenis van de Waag. (Helaas nog niet digitaal beschikbaar.)

Hoe oud is de Waag?
Het bouwkundig onderzoek naar de toestand van de Waag heeft tot verrassende nieuwe ideeen over de ouderdom van het gebouw. Tot nu toe gingen alle historici uit van 1488, omdat dat jaartal (in Romeinse cijfers) te lezen is op een gevelsteen aan de noordkant van de toren, tegenover de Zeedijk. Een door Bureau Monumenten & Archeologie ingehuurde expert vermoedt echter dat een deel van de poort nog een stukje ouder is misschien zelfs wel uit 1421, toen de Geldersekade en de daarop aansluitende Kloveniersburgwal werden gegraven.

Delen:

Gerelateerd

25 mei 1995. Bewoners bezetten opvanghuis Zeezicht
25 mei 1995. Bewoners bezetten opvanghuis Zeezicht
Actueel 25 mei 2020
24 mei 1937. Automarkt op het Amstelveld
24 mei 1937. Automarkt op het Amstelveld
Actueel 24 mei 2020
23 mei 1903. Koninklijk bezoek voor roeivereniging De Hoop
23 mei 1903. Koninklijk bezoek voor roeivereniging De Hoop
Actueel 23 mei 2020