'Fijnstrijkerij' als bedrijfstak

Mijn grootvader had tussen beide Wereldoorlogen een '(fijn)strijkinrichting' in Amsterdam. Is er over deze bedrijfstak eerder iets gepubliceerd?
Delen: