Fiets versus auto in Amsterdam

Verkeer per rijwiel is noodig en gemakkelijk’, zo luidde een uitspraak van mr. Ernst Polak in het jaar 1921. Zijn woorden blijken tot op de dag van vandaag meer dan waar. 
De fietsgeschiedenis van Amsterdam gaat ver terug en deze historie vraagt om een tentoonstelling. Tot en met 30 juni is er in het Stadsarchief een tentoonstelling te zien met als titel: ‘Fietsstad Amsterdam’. 

De opkomst van de fiets

Amsterdam, 1868: de eerste fietsen worden gesignaleerd. Een krant vermeldde dat er soms wel drie of vier tegelijk in de Leidse straat werden gezien. Hoewel de fiets in deze periode nog een luxe-artikel was, nam de populariteit toch snel toe. Zo bestond in 1930 maar liefst een derde van het verkeer uit fietsers, terwijl de auto slechts een magere 5 % van het verkeer vertegenwoordigde.

De auto laat zijn stem gelden

Vanaf het moment dat de fiets en de auto beide hun plek begonnen te veroveren, ontstond er een zekere rivaliteit. In de jaren ’50 en ’60 leken de rollen te worden omgedraaid: verkeerskundigen besloten dat Amsterdam een grote en moderne stad moest worden, verbonden met stadssnelwegen. De auto kreeg steeds meer de overhand en op de fiets stappen werd gevaarlijker. In 1970 was er een piek van dodelijke verkeersongevallen, waarbij de teller eindigde op 114. De fiets liet het er echter niet bij zitten. 

Een 'compacte stad'

Na de stijging van dodelijke ongelukken kwam de pressiegroep, 'Stop de Kindermoord' in protest tegen de onveiligheid in het verkeer, en in 1976 werd De Amsterdamse Fietsersbond opgericht, om de belangen van fietsers te behartigen.

In Amsterdam had dit protest een grote invloed. In Amsterdam als ‘compacte stad’ kreeg de fiets een nieuwe kans. In een compacte stad biedt een fiets veel voordelen. De gemeente zette zich in om het fietsklimaat op te krikken. Het werd de auto een stuk moeilijker gemaakt, met een strenger parkeerbeleid, meer eenrichtingsverkeer en vele verkeersdrempels. De fietspaden die gescheiden werden van de autobanen gaven fietsers de ruimte. 

De autoverzekering

Tegenwoordig leven fiets en auto in redelijke harmonie samen in het Amsterdamse verkeer, maar er zijn altijd waaghalzen die roet in het eten gooien. Het is iedere automobilist dan ook aan te raden een goede autoverzekering af te sluiten, zodat men in het geval van een ongeval gedekt is.
 

 

Delen:

Dossiers:
Vervoer
Rubriek:
Van onze partners