Evenementen in de Werkspoor hallen

Bedrijven kunnen voor een evenement of feest terecht in een van de oude Werkspoor-hallen op Oostenburg

Het was ooit het werkeiland van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en het eerste grote industriële complex: Oostenburg. De VOC hield er kantoor en er was alles voorhanden om de schepen in de vaart te houden: zeil- en instrumentmakerijen en lijnbanen. In 1798 werd de VOC geliquideerd en het magazijn  (destijds het grootste gebouw van het land) werd verhuurd.

Bijna een halve eeuw later stortte het in: water had de fundering aangetast en de huurders hadden de draagbalken te zwaar belast. Vijf jaar later begon Paul van Vlissingen er met Dudok van Heel de  Koninklijke Fabriek voor Stoom- en andere Werktuigen, later Werkspoor genoemd. De eerste  gebouwen en installaties verrezen aan de noordkant en geleidelijk werd het terrein naar het zuiden toe  volgebouwd.
 

Het was ooit het werkeiland van de Verenigde Oost-Indische Compagnie

Links en rechts van de Oostenburgervoorstraat verrezen woningen voor werknemers. De directeuren zetelden in de voormalige voc-roke1ij aan de Oostenburgergracht, maar nadat die in 1867 afbrandde verhuisden ze naar een nieuw pand. Dat tweede directiekantoor, met de rug naar het noordelijke deel van de Compagrtiestraat, is nu in gebruik als bedrijvencentrum. Ook andere delen van de fabriek (sinds 1954 Stork geheten, na een fusie van Werkspoor en de Machine Fabriek Gebr. Stork) krijgen een andere bestemming, zijn of worden afgebroken.
 

De grond is inmiddels verkocht aan een projectontwikkelaar. Eén onderdeel, waar draaistellen voor treinen worden gemaakt, is nog in bedrijf de hallen worden gehuurd. Op den duur zal de fabriek ook deze verlaten, onduidelijk is of een hal kan worden behouden. D e hallen aan de Dijksgracht (waar vroeger scheepsmotoren ter controle twee weken stationair draaiden in een bunker) blijven zeker de  komende vijf jaar bestaan: ze zijn verhuurd aan de Amsterdam Convention Factory, die er besloten  zakelijke evenementen en bedrijfsfeesten organiseert.
 

Evenementen in de Werkspoor-hallen

Banner foto: Stadsarchief Amsterdam

Delen:

Buurten:
West
Dossiers:
Architectuur Economie
Editie:
Oktober
Jaargang:
1999 51
Rubriek:
Archief
Tijdperk:
1900-1950 1950-2000