Een gedoogde kerk in Diemen als monument

DIEMENSE 'DE HOOP' UIT AS EN PUIN HERREZEN

Een vergeten monument, dat kon met recht gezegd worden van het voormalige kerk is De Hoop in Diemen. Tot de verwoestende brand in het najaar van 1990 was het gebouw aan de aandacht van monumentenzorgers ontsnapt. Dat werd De Hoop bijna noodlottig, maar dankzij veler inspanning kon de schuilkerk toch in oude luister worden hersteld.
 

Aan de buitenkant is De Hoop niet erg luisterrijk, want zoals elk kerkhuis - later sprak men wel van schuilkerken - oogde ook het Diemense onopvallend. De 17de en 18de-eeuwse kerkhuizen waren 'gedoogde' kerken van godsdienstige minderheden.
 

De tegenstellingen op godsdienstig gebied hebben ook de Diemense parochie verdeeld

Daarvan waren doopsgezinden. katholieken, joden. lutheranen en remonstranten wel de voornaamste. Zij waren vrij hun geloof re belijden. mits dat in de beslotenheid van de eigen kring bleef. Hun kerken mochten er van buiten niet als kerk uitzien, want de officiële religie was gereformeerd in de toenmalige Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
 

Vergeleken met andere landen in Europa waar mensen maar al te vaak om hun geloof vervolgd werden. was Nederland met dit gedoogbeleid opmerkelijk tolerant. Van die verdraagzaamheid zijn schuilkerken als het ware de monumenten in steen.
 

Lees hier het complete artikel als PDF

Een gedoogde kerk in Diemen als monument

Een gedoogde kerk in Diemen als monument

Een gedoogde kerk in Diemen als monument

Een gedoogde kerk in Diemen als monument

Lees hier het complete artikel als PDF

Banner foto: Stadsarchief Amsterdam

Delen:

Buurten:
Zuid-Oost
Dossiers:
Architectuur Religie
Editie:
Februari
Jaargang:
1998 50
Tijdperk:
1700-1800 1800-1900 1900-1950 1950-2000
Rubriek:
Verhaal