Dit is mijn laatste brief - foto's uit het politiearchief

Op 18 mei 1942 bracht Reichsführer ss (=Schutzstaffel) en Chef der deutschen Polizei Heinrich  Himmler een bezoek aan Amsterdam. waarbij hij op het Museumplein het politiebataljon inspecteerde. De politie maakte van dit bezoek een uitgebreide fotoreportage. De foto's tonen een politiekorps met een militaristisch karakter.

De Nederlandse politie werd tijdens de Duitse bezetting naar Duits model gereorganiseerd en kreeg een uitvoerende taak voor de bezetter. Deze verandering is ook af te lezen aan de foto's uit die periode. Er werden over het algemeen minder justitiële foto's gemaakt dan voor de oorlog.
 

Hier en daar verschoven ook de prioriteiten die de politie had bij het fotograferen van bepaalde onderwerpen

Naast opvallend veel foto's van bijeenkomsten en sportwedstrijden van het eigen korps. zijn er  opnamen bewaard gebleven van pamfletten en leuzen op muren, ontploffingen, aanslagen clandestiene stokerijen of slachterijen en gevonden lijken, vaak uit de gracht gevist of van vrouwen die waren bezweken aan een abortus provocatus.
 

In de laatste maanden van de oorlog maakte de politie nog slechts sporadisch foto's. Alleen een enkele
moord of een gevonden lijk waren nog belangrijk genoeg om een politiefotograaf op af te sturen.

Lees hier het complete artikel als PDF

Delen:

Buurten:
Centrum Jordaan Noord Oost West Zuid
Dossiers:
Politiek
Editie:
Mei
Jaargang:
1998 50
Tijdperk:
1900-1950
Rubriek:
Verhaal