De visioenen van Ida Peerdeman

Weinig Amsterdammers weten het, maar Diepenbrockstraat 5 is een internationale trekpleister. ’s Zondags om half elf arriveren er pelgrims uit Den Haag en Limburg, maar ook wel uit België, Duitsland, Frankrijk, ja zelfs Vietnam, Japan en Australië. Bussen vol zijn het soms, zegt Ida Peerdeman (88) – maar zij zag wel vaker meer dan anderen. In haar informele Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren wordt de Heilige Maria vereerd en wel met een bijzondere aanleiding.

Op zaterdagavond 13 oktober 1917 loopt de 12-jarige Ida Peerdeman na haar wekelijkse biecht in de Dominicuskerk in de Spuistraat naar huis. Plotseling ziet ze in een fel licht de gestalte van een wondermooie vrouw die haar vriendelijk toelacht. Geschrokken rent Ida naar huis. Nog twee zaterdagavonden komt de verschijning terug.

Vervolgens duurt het tot 25 maart 1945 voor de vrouw zich weer meldt. Nu in de huiskamer van de familie Peerdeman, Uiterwaardenstraat 408'''. En voor het eerst spreekt zij ook. De huisgenoten horen Ida alleen antwoorden. Desgevraagd ontkent de verschijning niet de Heilige Maria te zijn, al wordt zij liever Vrouwe van alle Volkeren genoemd. 

Nog 55 verschijningen volgen, tot 1959. Feilloos voorspelt de Vrouwe diverse oorlogen en de crises in de Katholieke Kerk. Ook geeft zij aan dat in Zuid een kathedraal voor haar gebouwd moet worden. De pastoor van de Sint Thomaskerk in de Rijnstraat richt een kapel voor de Vrouwe in. Later verhuist die met Peerdeman naar de Diepenbrockstraat. De bisschoppen hebben het er nog altijd moeite mee. Volgens Peerdeman wil de Haarlemse bisschop Bomers de verschijningen graag erkennen, maar mag hij dat niet van zijn collega’s.

Peter-Paul de Baar (1993)

NASCHRIFT 2016:

Ida Peerdeman overleed in 1996. Mokum TV registreerde haar begrafenis.  Vlak daarvoor had bisschop Henrik Bomers de verering van de Vrouwe van alle Volkeren (onder die naam) toegestaan. In 2002 erkende Bomers' opvolger, bisschop Jos Punt, alsnog de verschijningen. In datzelfde jaar publiceerde de Amsterdamse journalist Mohamed El-Fers een interview dat hij een paar maanden voor haar dood met haar had: Dat werd later verwerkt in een mini-documentaire van Mokum TV: https://www.youtube.com/watch?v=g_x6XtLLIVY

(Ons Amsterdam dec. 1993; geactualiseerd mei 2016).

Delen:

Buurten:
Zuid
Dossiers:
Religie
Editie:
December
Jaargang:
1993 45
Rubriek:
Verhaal
Tijdperk:
1900-1950 1950-2000