De Stem des Volks

STRIJDBAAR SOCIALISTENKOOR WERD ORATORIUMVERENIGING

Het koor De Stem des Volks, opgericht op 27 januari 1898, wortelt zowel in de sociaal-democratische  beweging als in de diamantbewerkerswereld. Het oorspronkelijke propagandakoor van de SDAP en ANDB ontwikkelde zich tot een algemene oratoriumvereniging van formaat en drukt vanaf 1930 een belangrijk stempel op het Amsterdamse culturele leven.
 

In de zomer van 1897 namen Amsterdamse leden van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij  (SDAP) het initiatief tot de oprichting van een sociaal-democratische zangvereniging. Twee partijgenoten-diamantbewerkers, Louis Dikker en Adolf Samson de Levita. riepen in De  Sociaal-Democraat van 7 augustus belangstellenden op voor een bijeenkomst op maandag de 9de om half negen in gebouw d'Geelvinck (Singel 530), "teneinde zulk een vereeniging op te richten".

Een groot probleem bleek her vinden van een dirigent

Op 14 augustus 1897 berichtte De Sociaal-Democraat dat afgelopen maandag in Amsterdam de sociaal-clen1ocratische zangvereniging Steeds Voorwaarts was opgericht. Een groot probleem bleek her vinden van een dirigent. Niemand reageerde op de advertentie van 4 september voor een dirigent die "aanvankelijk tegen gering salaris" het koor zou gaan leiden.

Steeds Voorwaarts was clan ook geen lang leven beschoren. Op 31 januari 1898 meldde het Volksdagblad: "De Soc.Dem. Zanb,vereeniging heeft in haar laatste vergadering besloten den vereeniging op te heffen. Direct daarna is echter een nieuwe vereeniging opgericht (waartoe ieder arbeider kan toetreden) onder den naam stem Des Volk."

Lees hier het complete artikel als PDF

Delen:

Buurten:
Centrum Jordaan Noord Oost West Zuid
Dossiers:
Kunst en Cultuur Politiek
Editie:
Januari
Jaargang:
1998 50
Tijdperk:
1900-1950 1950-2000
Rubriek:
Verhaal