De ketel was nog warm - foto's uit het politie archief

"Daar tevoren niet irnmer kan worden nagegaan, in welke mate de toestand, zoals deze bij het eerste optreden op de plaats des misdrijf werd aangetroffen, voor de reconstructie van het misdrijf van belang kan zijn en omdat bovendien het voorschrift  'de situatie onveranderd laten, zoals men haar haar gevonden heeft'. niet kan worden bestendigd, is het in de meeste gevallen, ook tot opfrissching van het eigen geheugen, zeer aan te raden, de plaats van het delict tijdig in beeld te brengen, hetzij door het  maken van fotografische opnamen vanuit verschillende punten, ofwel door het maken van een schetstekening. Foto's zijn zeer waardevol materiaal in het justitieel  onderzoek, daar ze een zoo aanschouwelijk mogelijke weergave geven van het voorwerp op de plaats eens misdrijfs."
 

De Amsterdamse inspecteur van politie eerste klas W.H. Schreuder schreef dit in Eerste optreden op de plaats eens misdriifs, dat in 1930 verscheen. Het boekje beoogde volgens het voorwoord "een leidraad te zijn voor de gewone opsporingsambtenaar".
 

Nog maar al te vaak werd door onachtzaamheid belangrijke stille getuigen voor eeuwig het zwijgen opgelegd

Ook apotheker en criminalist C.J. van Ledden Hulsebosch, die in 1916 door de gemeente Amsterdam werd benoemd tot "wetenschappelijk adviseur bij den opsporingsdienst" en dat vele tientallen jaren zou blijven. klaagde regelmatig dat "het sporenzoeken, het  werkelijk speuren ONMOGELIJK GEMAAKT WORDT zodra de 'invasie' van het 'complete recherche-apparaat' op de plaats des misdrijfs een feit geworden is".
 

Van Ledden Hulsebosch fotografeerde het alleen op de plaats delict. maar vooral ook in zijn laboratorium. Hij gebruikte de fotocamera voor exploratieve fotografie'. Met lichtfilters en bijzondere lampen wist hij voor het oog onzichtbare sporen tevoorschijn te toveren en leverde hij menigmaal het doorslaggevende bewijs dat leidde tot de veroordeling van misdadigers die meenden geen sporen te hebben achtergelaten.

Lees hier het complete artikel als PDF

De ketel was nog warm - foto's uit het politie archief

De ketel was nog warm - foto's uit het politie archief

De ketel was nog warm - foto's uit het politie archief

Lees hier het complete artikel als PDF

Banner foto: Stadsarchief Amsterdam

Delen:

Buurten:
Centrum Jordaan Noord Oost West Zuid
Dossiers:
Politiek
Editie:
Maart
Jaargang:
1998 50
Rubriek:
Archief
Tijdperk:
1900-1950