De hete zomer van 1911

De zomer van 1911 was een van de allerwarmste van de 20ste eeuw. Op 29 juli (een dag nadat de temperatuur opliep tot boven de 35 graden!) deed Het Nieuws van de Dag dramatisch verslag.

“De warmte in de hoofdstad

Men kon zich gisteren eens een goed denkbeeld vormen van den ondragelijken toestand in New Vork tijdens de ontzettende hitte aldaar. Wat was 't smoorheet; 't scheelde werkelijk maar weinig of we hadden er nog op z'n Amerikaansch van gelust. Smachtend om een druppeltje regen keken we tegen zessen naar de wolken, welke zich aan het uitspansel samenpakten. Zou 't er van komen? De lucht werd aschgrauw, zóó donker, dat in de huizen de lichten opgestoken moesten worden. Toen kwam spoedig de bui los. Windvlagen, bliksemflitsen en regen bij stroomen, 't Was een heerlijke opfrissching. 't Onweer had nog wel wat meer, afkoeling mogen brengen, maar 't gaf toch weer moed voor den komenden dag. Wij vermeldden reeds in een deel onzer vorige oplage, dat op tal van bouwwerken metselaars, opperlieden, sjouwerlieden en grondwerkers niet meer voortkonden met de arbeid en staakten. Op verschillende kantoren kreeg des middags het personeel vrijaf. De Rijks-Verzekeringsbank sloot al te vier uur en de ambtenaren van de H. IJ. S. M. in het Administratiegeböuw aan bet Droogbak, die in kamers aan de zonzijde arbeidden, kregen ook vrijaf.

Er vallen eenige ongevallen te vermelden ten gevolge van de hitte. Een schuitenvoerder, in de Heerengracht varende, verloor zijn bewustzijn. De man werd aan wal gebracht en per rijtuig naar zijn huis vervoerd. Per rijwielbrancard is een vrouw maar het Binnen-Gasthuis vervoerd die op het Sophiaplein vermoedelijk onwel was geworden. Na behandeld 'te zijn, kon zij de inrichting verlaten.

In het Frederik Hendrikplantsoen werd een man door de warmte bevangen. Hij werd in bewusteloozen toestand naar het Wilhelmina-Gasthuis vervoerd. lemand, uit Weesp afkomstig, die op het Dapperplein door een zenuwtoeval werd getroffen en in het O. L. Vrouwe-Gasthuis opgenomen werd, is aldaar overleden. Een brandweerman wilde zich gistermiddag met zwemmen verfrisschen, de man sprong in het water van de Hugo de Grootkade. Vermoedelijk ten gevolge van kramp zonk hij. De pogingen tot redding faalden. Helaas verdronk de man. Zijn lijk werd naar het Wilhelmina-Gasthuis vervoerd.

Aan de Kostverlorenvaart sprong een slager te water. Hij verdween ook plotseling: naar de diepte en werd bewusteloos opgehaald. Het gelukte niet meer hem bij te brengen. De man was al spoedig nadat hij op het droge was een lijk.”

Beeld: Kinderen spelen in het water aan de Amstelveenseweg, tijdens de zomer van 1911. Bernard Eijler/Stadsarchief Amsterdam

 

Delen:

Rubriek:
Actueel
Tijdperk:
1900-1950

Gerelateerd

19 januari 1938: Een luchtalarm op de Bijenkorf
19 januari 1938: Een luchtalarm op de Bijenkorf
Actueel 18 januari 2023
Van houten schuur tot gemeentelijk monument
Van houten schuur tot gemeentelijk monument
Actueel 11 januari 2023
11 december 1924: Sincks toestel takelt een paard uit de kelder
11 december 1924: Sincks toestel takelt een paard uit de kelder
Actueel 11 december 2022