Thea Overmars

Dra. T. Overmars schreef haar doctoraalscriptie over het ontstaan van pleinen van Amsterdam binnen de Singelgracht.