Maurits de Hoog

Ir. M. de Hoog werkt als stedenbouwkundige bij het Ontwerpteam Stad van de gemeentelijke Dienst Ruimtelijke Ordening.