Judy Schagen

Drs. J. Schagen is historica. Eerder schreef zij over dit onderwerp twee artikelen in Hakehillot, Magazine voor Joods Nederland: ‘Brutale Coba, een vermaarde visvrouw’(dec. 2000) en ‘En hoe zit het dan met Blonde Beckie?’ (dec. 2001). Met dank aan: P. Groenteman, A. Mof, D. Moffie, mevrouw E. Pinto-Waterman en D. Verdoner.