Heleen van Rossum

H. van Rossum is archivaris en woont en werkt in Princeton in de Verenigde Staten. Zij werkt aan een historische jeugdroman over het personeel van Joachim Rendorp. In 1989 schreef zij de doctoraalscriptie ‘Aristocratische politiek in Amsterdam. De politiek van Joachim Rendorp in de Patriottentijd’.