Frank Suurenbroek

Frank Suurenbroek schreef dit jaar voor zijn studie Geschiedenis aan de vu de doctoraalscriptie Provinciaalse Amsterdammers, binnenlandse migranten naar en in Amsterdam in het laatste kwart van de 19de eeuw.