Bas de Melker

Dr. B. de Melker is wetenschappelijk medewerker van het Gemeentearchief Amsterdam; prof.dr. H.F.K. van Nierop doceert Nieuwe Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
Artikelen