Alice Roegholt

A. Roegholt is publiciste en medeoprichtster van het Open Haven Museum en van Poste Restante, het informatie- en documentatiecentrum voor volkshuisvesting aan het Spaarndammerplantsoen.