De gefotografeerden zijn om allerlei verschillende redenen naar Nederland gekomen. Sommigen omdat ze in hun eigen land daadwerkelijk gevaar liepen, anderen omdat ze het daar niet konden uithouden.

Het enige dat ze gemeen hebben, is dat ze geen papieren hebben.

Velen kwamen om hier een beter bestaan op te bouwen - soms voor henzelf, vaak voor hun familie. En enkele kwamen uit een zucht naar avontuur. Ik dacht soms, er zijn zoveel soorten illegalen als er illegalen zijn. Het enige dat ze gemeen hebben, is dat ze geen papieren hebben.

In de flat van een bevriende illegaal ontmoet ik de man bij wiens zaak ik aanwezig was. Hijzelf was niet verschenen. "Hoe is het afgelopen?" vraag ik. Hij reageert niet. Even later verneem ik dat hij twee dagen tevoren heeft gehoord dat zijn vrouw in Sierra Leone door rebellen gevangen is genomen en dat ze zijn twee kinderen hebben vermoord.

Lees dit artikel als PDF