De Vogelstruys, een statig zeventiende-eeuws grachtenpand met chique halsgevel, is op dat moment al maanden het strijdtoneel van krakers, politie en justitie. Het pand is al twee keer gekraakt en ontruimd, voor het laatst op 3 juli. Op zondagavond 7 september wordt de Vogelstruys opnieuw heroverd door de krakers, als protestactie tegen de vorige ontruiming door de politie. Die zou onwettig en te gewelddadig zijn geweest, met ongeoorloofd gebruik van gas ‘s binnenshuis. Politie en justitie verwijten vier krakers, op dat moment in een lopend proces, dat ze huisvredebreuk en geweld hebben gepleegd. De krakers zouden met stenen naar de politie hebben gegooid, en ze hebben het Engelse echtpaar Cutts en hun ‘Nederlandse kennis’ uit het pand geknikkerd. De krakers vinden op hun beurt dat de Cutts ‘stromannen van de speculanten’ zijn en zien hen niet als bewoners. De derde kraak van de Vogelstruys escaleert de zaak tussen krakers en de autoriteiten.

Op maandagmiddag komt de politie aan bij het huis. Al snel verzamelt zich een grote groep mensen op de Herengracht. Wat gaat hier op klaarlichte dag gebeuren? De ontruiming mondt uit in een ware veldslag. Ruiten van winkels, cafés, woonhuizen en zelfs het Paleis op de Dam sneuvelen. Etalages worden geplunderd en auto’s verkeersborden, parkeermeters en bouwketen vallen ten prooi aan brand of de zoektocht naar barricademateriaal. Met man en macht probeert de politie de menigte op te breken en uiteen te drijven. Er worden motors met zijspan, traan- en braakgas en charges met wapenstokken ingezet. Rond twee uur ’s nachts keert de rust pas weder. Er worden vier krakers van 17 tot 20 jaar oud en vijf relschoppers opgepakt.

Na de derde ontruiming waakt de politie bij de Vogelstruys, terwijl de bewoners terugkeren en de schade gerepareerd wordt. Tegenwoordig ziet de Vogelstruys er weer keurig uit, precies zoals je van een zeventiende-eeuws Rijksmonument zou verwachten.