1989 - omwonenden en ambtenaren van de projectgroep Oostelijke Binnenstad zitten voor het eerst om de tafel. Er liggen drie voorstellen: onderzoek naar de mogelijkheid er HAT-eenheden te maken. sloop en nieuwbouw. of alleen het allernoodzakelijkste herstellen (de huiszwam bestrijden). De HAT-optie van de bewoners schuiven de ambtenaren als "financieel volstrekt onhaalbaar" en "technisch bijna niet uitvoerbaar" terzijde. Sloop en nieuwbouw wijzen de krakers en om wonenden af, omdat dan de 19de-eeuwse gevelrij wordt aangetast.

Sarphatistraat 60, eigendom van een stichting, is afgebroken. want het helde 4.5 centimeter naar links en 37 cm naar achteren.

Beide partijen vinden de derde mogelijkheid onrealistisch. Een volgende overlegronde gaat over een nog veel rigoureuzer plan: sloop van Sarphatistraat 54-64 én Spinozastraat l. Het inderhaast opgerichte Sarphati- en Spinozacomité wijst dit direct af Drie nieuwe varianten komen ter tafel: verbouw tot (dure) appartementen, nieuwbouw zónder behoud van de gevel, of mét behoud van de gevel en de eerste vier meter daarachter.

1999 - de gevel is blijven staan, maar zonder de eerste vier meter van het casco. De woningen gaan f 350.000 tot f 600.000 kosten. Sarphatistraat 60. eigendom van een stichting, is afgebroken. want het helde 4.5 centimeter naar links en 37 cm naar achteren. De linker bouwmuur rustte niet meer op de fundering. die bovendien vrijwel was weggerot. Pech voor de gemeente: de bouwmuur en de fundering waren wél eigendom van het Grond bedrijf.

Van Zebrapanden resten alleen de gevels

Banner foto: Google Streetview