Het koninginnedagfeest ontstond eind vorige eeuw, toen Wilhelmina een jonge kroonprinses was. Haar verjaardag op 31 augustus groeide in korte tijd uit van een bescheiden kinderfestijn tot een nationale feestdag.

Hoogtijdagen rondom het Oranjehuis vormden in de vorige eeuw bepaald geen volksfeesten

Toen Nederland vanaf 1870 in toenemende mate de trekken van een verzuilde natie begon te vertonen.
groeide in gezaghebbende liberale kring de behoefte aan een bindende factor, die als het ware boven de partijen stond. Maar het wispelturige karakter en de impopulariteit van Willem lil stonden volksfeesten in de weg.

Met de geboorte van Wilhelmina in 1880 slaakte het land een zucht van verlichting. Niet alleen was de met uitsterven bedreigde dynastie veiliggesteld. in de jonge prinses zagen velen ook hel ideaal' - want nog onbesmette - symbool van verzoening.

Gerlach prees de verjaardag van het prinsesje aan als de ideale gelegenheid daartoe. Het moest niet zomaar een feestje worden, maar een dag van verzoening russen liberalen. katholieken, gereformeerden en socialisten.

Lees hier het artikel als PDF

Van Oranjefurie tot Oranjekater
Van Oranjefurie tot Oranjekater
Van Oranjefurie tot Oranjekater
Van Oranjefurie tot Oranjekater
Van Oranjefurie tot Oranjekater