Een man met een mand: In d’Turfdrager. Een duif met een tak: d’Arke Noach. In de 17de en 18de eeuw verbeeldden gevelstenen het beroep van de bewoners of de naam van een huis. De later ingevoerde huisnummering maakte ze overbodig, maar in het centrum zijn er nog veel te zien. De kleurrijke zinnebeeldige voorstellingen met inscripties zijn uitingen van monumentale kleinkunst en dragers van informatie over cultuur, economie, religie en politiek.

In De Gevelstenen van Amsterdam van vóór 1800 staan ‘de steentjes’, zoals auteur Onno Boers ze liefkozend noemt, in kleur afgebeeld en uitvoerig beschreven. Het is een soort catalogus voor een openluchtmuseum en geeft een compleet overzicht: 822 genummerde exemplaren, aanwezig aan de openbare weg, in gevelsteencollecties of in museumdepots en particuliere verzamelingen.

Negen artikelen met extra afbeeldingen belichten het fenomeen gevelsteen. Het naslagwerk is een uitgebreide en verbeterde versie van De Gevelstenen van Amsterdam uit 2007 en een postume publicatie van gevelstenenexpert Onno Boers, die in 2021 overleed.De gevelstenen van Amsterdam van vóór 1800
Onno W. Boers. Fotografie Pancras van der Vlist

Nobelman

296 blz.

€ 34,95