Hildo Krop, die als stadsbeeldhouwer van Amsterdam zo’n geweldig stempel op de stadsuitbreidingen drukte, was afkomstig uit Steenwijk, zijn vader was er banketbakker. Daarom is er in Steenwijk een Kropmuseum met een aanzienlijke collectie, formeel de Stichting Instituut Collectie Krop. Krop was veel meer dan beeldhouwer; hij vervaardigde ook toneelmaskers, houtsneden, glas-in-lood, penningen, tegels en keramiek. Het Museum geeft handzame boekjes uit over deelaspecten van dat werk, dit deeltje behelst vooral Krops sculpturen die werkende mensen uitbeelden.

Omdat Krop een bevlogen communist was, zien de auteurs die beelden vooral als ‘arbeiders’. Daar kun je soms wel een vraagteken bij zetten – de ‘stuurman’ en ‘matroos’ aan het Scheepvaarthuis lijken toch echt een tikje hogerop in het management. Maar onmiskenbaar had Krop sympathie voor de arbeidende figuur, zoals hij zichzelf ook zag. Hij geeft die weer als waardig, aards en potig, niet als ‘Griekse atleten in proletarisch tenue’. Veel van de beelden zijn er nog, al staan ze niet allemaal meer op hun plek. Een vernuftig bronzen beeld van arbeiders op een scheepswerf, bedoeld voor de Daniël Goedkoop-ULO aan de Burgerhartstraat, staat nu op het binnenterrein van Museum Het Schip bijvoorbeeld. De beelden zijn ook lang niet allemaal Amsterdams. Krop maakte reliëfs voor het monument op de Afsluitdijk en het postkantoor van Steenwijk, en een landarbeider, mijnwerker, smid en walvisvaarder voorde gevel van een bank in de Haarlemse Zijlstraat.

De laatste grote monografie over Krop van Emmy Lagerweij-Polak is inmiddels meer dan dertig jaar oud. Misschien dat de deelcatalogi uit Steenwijk nog eens tot een groter veelomvattend werk kunnen leiden?

HILDO KROP. DE ARBEIDER

Loek van Vlerken en Wim Heij

- Stichting Instituut Collectie Krop

- 92 blz.

- € 20,00