Artis-directeur Coenraad Kerbert speelde een belangrijke rol in de opbloei van de natuurstudie rond 1900, ook wel het biologisch reveil genoemd. De zalen van Artis stonden ter beschikking van de nieuwe verenigingen en hij was bestuurder van de Amsterdamse afdeling van de Natuurhistorische Vereniging en van de Ornithologische Vereniging. Ook was hij de drijvende kracht achter de Heimans Stichting, die in 1926 het diorama van een duinlandschap in Artis tot stand bracht.

Marga Coesèl zet in dit vlot leesbare boek Kerberts belang voor Artis en de natuurbeweging overtuigend uiteen, maar wat meer biografische informatie zou op zijn plaats zijn geweest. Zo bracht hij het grootste deel van zijn jeugd door in de pastorie van de Oude Lutherse Kerk op het Spui, waar zijn vader predikant was – het is een aspect dat niet aan bod komt. Evenmin dat hij in 1886 trouwde en dat zijn twee kinderen opgroeiden in de dierentuin.

De huidige Artis-directeur van Artis, de econoom Rembrandt Sutorius, liet bij de presentatie van het boek merken dat de toekomst van het Heimans Diorama onzeker is. Wat in Artis allemaal begon, is niet per se blijvend.

MARIUS VAN MELLE

HET BEGON ALLEMAAL IN ARTIS

De opkomst van de natuurbescherming in Nederland

- Marga Coesèl,

- KNNV Uitgeverij / Heimans en Thijsse Stichting

- ISBN 97890501173129

- 96 blz.

- €12,95

Meinummer 2020