"Een heer met een vriendelijk, vertrouwenwekkend gelaat, een pince-nez voor zijn glimlachende ogen," zo beschrijft De Telegraaf van 6 maart 1939 Gustaaf Adolfvan Charante, die de dag ervoor bij het kantongerecht terechtstond voor het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde.

Vanaf 1934 staat Van Charante op de Amsterdamse markten met medicinale drop

In 1937 ontvangt de Dienst van het Marktwezen de eerste klachten: Van Charante zou met nationaal-socialistische praatjes de orde en rust op de maandagmarkt op het Amstelveld in gevaar brengen. In 1939 maakt hij het te bont en wordt voor onbepaalde tijd van de markten verbannen. Hij moet nu leven van zijn inkomsten uit zijn kruidenwinkel aan het Oosterpark.

"In verband met de slechte toestanden en aangespoord door de propaganda, die de NSB maakte, heb ik mij laten verleiden om in eind 1939 mij als lid van de NSB op te geven," zal Van Charante na de oorlog verklaren.

Lees hier het complete artikel als PDF

NSB marktkoopman zet de gemeente voor schut
NSB marktkoopman zet de gemeente voor schut
NSB marktkoopman zet de gemeente voor schut
NSB marktkoopman zet de gemeente voor schut
NSB marktkoopman zet de gemeente voor schut

Lees hier het complete artikel als PDF

Banner foto: Stadsarchief Amsterdam