“Een van de belangrijkste (winkels, red.), die van het begin nu nog bestaat, is een manufacturen- en modezaak, thans ook woninginrichting aan de even kant, hoek Van Lennepstraat, die toch dan wel van een kleine nering, in het begin van de eeuw gevestigd door de Fries Ypma, is uitgegroeid tot een bedrijf, hetwelk verschillende panden beslaat.”
Gerrit Ypma was op 30 augustus 1849 in Pingjum in Friesland geboren. In 1898 verhuisde hij met zijn vrouw en tien kinderen van Bolsward naar Amsterdam. In 1909 betrok het gezin de eerste etage van de Jan Pieter Heijestraat 88. De straat had toen juist een aansluiting gekregen met de in 1902 gedempte Overtoom. Rond die tijd ook begon Ypma op nummer 94, hoek Jacob van Lennepstraat, de winkel “Gez. Ypma in manufacturen”. Manufacturen, zegt het woordenboek, zijn voortbrengsels van weverij, zoals zijden, katoenen, wollen en linnen stoffen. Een paar van de zeven dochters zullen zeker in de winkel gewerkt hebben. Eke bijvoorbeeld staat in het bevolkingsregister als winkelierster vermeld. Ypma was kennelijk tevreden over zijn stek, want binnen een paar jaar werden de nummers 90 en 92 bij de zaak getrokken. Het assortiment werd uitgebreid met herenmodeartikelen. Die verkocht zoon Jan Fokke ook in de panden 86 en 76, die grenzen aan de Borgerstraat. Op de ruime muurvlakten van beide hoekpanden maakten de Ypma’s hiervoor reclame. Op de foto uit 1950 van de Jan Pieter Heijestraat met links de Jacob van Lennepstraat is aan de reclame te zien dat de herenmode letterlijk en figuurlijk op de achtergrond was geraakt. De woninginrichting had zijn intrede gedaan en de Ypma’s hadden zich voor een deel op deze nering gericht.
Het restant van de reclame op de muurvlakte in de Borgerstraat (YPMA, EEREN MOD, HOEDEN, PETTEN), dat ook nu nog te zien is, is redelijk onaangetast omdat het jarenlang schuilging onder een reclamebord voor de sigaretten van North State.

Door: Martin Harlaar, Richard Hengeveld, Jan Pieter Koster & Anne Roos

Juni 2001

Header: De Jan Pieter Heijestraat 88A tot en met 78, links op de foto is de Jacob van Lennepstraat te zien en rechts de ingang van de Borgerstraat. Foto is genomen in 1986 en afkomstig uit de Beeldbank van het Stadsarchief van Amsterdam.