Achtduizend katholieken, tachtig priesters en twintig bisschoppen. In het jubeljaar 2000 kwamen ze allemaal bijeen in de normaal zo kille RAI, die speciaal voor hun komst was omgebouwd tot een mystieke kapel. Doel van de manifestatie: de verering van Maria, Vrouwe van alle Volkeren. Tussen 1945 en 1959 was zij 56 keer aan de Amsterdamse Ida Peerdeman verschenen en had haar onder meer dit ‘gebed van Amsterdam’ gedicteerd:
“Heer Jezus Christus,
Zoon van de Vader,
zend nu uw geest over de aarde.
Laat de heilige Geest wonen
in de harten van alle volkeren,
opdat zij bewaard blijven
voor verwording, rampen en oorlog.
Moge de Vrouwe van alle Volkeren,
die eens Maria was,
onze voorspreekster zijn.
Amen.”
Antropologe Ester Kruk onderzocht de betekenis van de Vrouwe van alle Volkeren en concludeerde dat zij voor sommigen een bron is van troost, voor anderen van verbroedering. Na de aanslagen van 11 september stuurden gelovigen haar gebed, dat ook behulpzaam is gebleken bij duivelsuitdrijvingen, via internet de wereld rond. De cultus rond de Vrouwe van alle Volkeren is de laatste jaren sterk in opkomst na een langdurig verbod dat voortkwam uit de weigering van de kerkelijke autoriteiten om de Amsterdamse Maria-verschijningen te erkennen. Pas in 1996 werd de devotie door bisschop Bomers van Haarlem weer vrijgegeven, waarbij hij overigens in het midden liet of Maria nu al dan niet aan Peerdeman was verschenen – “het staat een ieder vrij zich hierover naar eigen geweten een oordeel te vormen,” maakte de bisschop zich van deze kwestie af.

Ester Kruk, Zoals sneeuwvlokken over de wereld dwarrelen. De hedendaagse devotie rond Maria, de Vrouwe van alle Volkeren, Aksant 2003

Machiel Bosman
September 2003