In februari 1949 debuteerde Swaanswijk in het tijdschrift Reflex van de Experimentele Groep Holland met het gedicht 'minnebrief aan onze gemartelde bruid indonesia', een protest tegen de 'politionele acties' in Nederlandsch-lndië In februari 1949 debuteerde Swaanswijk in het tijdschrift Reflex van de Experimentele Groep Holland met het gedicht 'minnebrief aan onze gemartelde bruid indonesia', een protest tegen de 'politionele acties' in Nederlandsch-lndië.

Amsterdam vormde hem en hij veranderde Amsterdam

Dat hij 'indonesia' schreef, was een politieke daad op zich. Hij noemde zich toen al Lucebert (spreek uit: Loetsjebert), een samentrekking van het Italiaanse en het Oud-Germaanse woord voor 'licht' en ook een variant op zijn eerste voornaam.

In 1948 ontmoette de straatarme Lucebert (24), zwervend van het ene naar het andere logeeradres en overal leurend met zijn tekenwerk, de 25-jarige dichter Gerrit Kouwenaar, kunstredacteur van De Waarheid. Dit communistische dagblad had onder de ondogmatische hoofdredacteur Koejemans kortstondig veel vrijgevochten talent in huis.

Dit communistische dagblad had onder de ondogmatische hoofdredacteur Koejemans kortstondig veel vrijgevochten talent in huis. Kouwenaar herkende meteen Luceberts originaliteit, stelde hem voor aan zijn dichtende en schilderende v Tienden (onder wie Jan Elburg en Bert Schierbeek) en gaf hem onderdak in Kloveniersburgwal 49, waar hij zelf net was ingetrokken bij zijn geliefde Tientje Louw.

Lees hier het complete artikel als PDF

Luceberts Amsterdamse school
Luceberts Amsterdamse school
Luceberts Amsterdamse school
Luceberts Amsterdamse school
Luceberts Amsterdamse school

Lees hier het complete artikel als PDF

Banner foto: Stadsarchief Amsterdam