Het stond aan de Amstel net ten zuiden van ’t Kalfje in de Amstelbocht. Tot de annexaties van 1921 behoorde dat gebied tot de gemeente Nieuwer-Amstel, sindsdien is het deel van Amsterdam.

Oorspronkelijk heette het kasteeltje Ruyschensteyn, maar de bijnaam Kostverloren komt al sinds de 16e eeuw op de kaarten voor. Deze verwijst vermoedelijk naar het feit dat het een geldverslindend bouwwerk is geweest. Het zal veel geld hebben gekost om het kasteeltje in de weke veengrond in stand te houden. Bij opgravingen eind twintigste eeuw werd zichtbaar dat het kasteeltje deels ‘dreef’ op het veen en deels was verbonden aan een vaste onderlaag.

Het kasteeltje Kostverloren is na vierhonderd jaar en vele eigenaren in 1822 gesloopt. Er ging een lange periode van gestaag verval aan vooraf. De talloze tekeningen, schilderijen en etsen zijn er gelukkig nog wel.

Stadsarchief Amsterdam/Collectie Atlas Dreesman ets van Simon Frisius uit 1600-1610.

In de maand mei wordt de voormalige gemeente Nieuwer-Amstel in het zonnetje gezet tijdens de Open Monumentendag Amsterdam. Dit kasteeltje is er niet meer, maar andere monumenten gelukkig nog wel. Meer hierover kan je lezen op onze speciale website: www.buitenbuurten.com

Brooklyn Museum Open Collection /Meindert Hobbema ca 1664

Beeldbron header: Jacob Isaacksz van Ruysdael Collectie Amsterdam Museum ca 1660-1664