Het Bessenfeest werd jaarlijks georganiseerd voor kinderen van woningen van Eigen Haard. In de binnentuin van die woningen, achter de woningen van de Harkstraat, waren de bessenstruiken. Er was dan een circus voor de kinderen en er waren optochten. Het vaandel kan ik dromen, dat hing bij ons op zolder.

Ik denk dat het Bessenfeest eind dertiger jaren, in 1938, zo’n beetje afliep. De feesttent is waarschijnlijk tijdens de hongerwinter in de open haard gegaan. In diezelfde periode zijn mijn grootouders en vader naar Amsterdam Noord verhuisd. Jaren later, in 1967, zijn mijn ouders en ik teruggegaan naar Betondorp. Mijn vader werkte ook voor Eigen Haard als opzichter bij de renovatie in 1973. Wij woonden in de Harkstraat 14, waar ik ben opgegroeid en nog jaren heb gewoond.

JOOP CRAMER

Meer verhalen en herinneringen aan 100 jaar Betondorp zijn te vinden in het Aprilnummer 2022.

Beeld header: Optocht tijdens het Bessenfeest.