Met een stormvloedhoogte van 4 meter boven NAP was de Allerheiligenvloed van 1570 de hoogste aller tijden in Nederland. De catastrofe was enorm en strekte zich uit van Calais tot noord-Denemarken. Op 18 november constateerden de Staten van Holland ‘de inundatie van bijna gheheel Hollandt’. Ook heel Amstelland stond onder water: ‘Tusschen Amsterdamme ende Muyden / Heeft den Diemerdijck wel 13 gaten.’ Bij Schellingwoude sleet het water achter de dijk een diep gat uit, de Schellingwouderbreek, dat nog altijd bestaat.

Van deze watersnoodramp is een ooggetuigenverslag op rijm bewaard gebleven van de rederijker, schrijver, componist en vertaler Jan Fruytiers, die ook verslag zou doen van het Beleg van Leiden. Lenny Veltman presenteert die tekst met een krokante vertaling naar hedendaags Nederlands, en een grondige inleiding op Fruytiers leven en de invloed van allerlei astronomische, bijbelse, kosmologische en natuurrampteksten. 

DE WATERSNOODRAMP VAN 1570
EEN OOGGETUIGENVERSLAG VAN JAN FRUYTIERS
Lenny Veltman

AUP, €29,99. 272 blz.