De Amsterdamse beeldhouwer Johan Polet (1894-1971) was extreem in alles: hij stond te boek als een experimentele, modernistische expressionist, maar omarmde vervolgens het neoclassicisme, en schoof van uiterst links naar uiterst rechts. Dat laatste deed hem van zijn voetstuk vallen: door zijn collaboratie tijdens de oorlog werd hij een persona non grata. Kunsthistoricus Ype Koopmans laat het allemaal de revue passeren in deze afgewogen biografie.

Polet is de schepper van het beeld van Domela Nieuwenhuis, dat in aanwezigheid van naar schatting 50.000 mensen op 29 augustus 1931 werd onthuld. (Niet op 14 augustus, zoals Koopmans abusievelijk vermeldt: op die datum werd het beeld op zijn sokkel gehesen.) Hij behoorde toen tot de top van de Nederlandse beeldhouwers en had over opdrachten niet te klagen.

In het complex atelierwoningen in de Zomerdijkstraat was Gerrit van der Veen zijn buurman. Polets opstelling in de oorlog maakte een einde aan het vriendschappelijk contact met collega’s (voor zover ze de oorlog hadden overleefd) en opdrachten kreeg hij slechts zelden nog. Het hielp ook niet dat hij zijn gedrag in de oorlogsjaren bleef verdedigen.

MARIUS VAN MELLE

JOHAN POLET

Een beeldhouwer en zijn voetstuk

- Ype Koopmans

- Sculptuur Instituut i.s.m. Museum MORE

-ISBN 9789076028309

- 192 pagina's

- € 24,95

Januari/Februari 2019