Van 1804 tot 1847 (uitgezonderd 1837-1839) hadden N. Sieburg en M.W. van der Aa het as en het vuil (gesubsidieerd) in pacht. Een slimme pachter kon, als hij de wind gehad, flink verdienen aan het vuil. Veel vuilnis uit Nederlandse steden werd na 1800 uitgevoerd naar Vlaanderen en Noord-Frankrijk en daar als mest uitgestort over de schrale akkers.

Deze lucratieve handel kende echter ook tegenslagen. Door de oorlog stokte de uitvoer tussen 1812 en 1814. Na de Belgische Opstand van 1830 berekenden de Belgen hoge invoerrechten aan de Hollandse vuilpachters.

De ideeën over vuil en hygiëne veranderden, vooral door toedoen van geneeskundige commissies en individuele hygiënisten, onder wie artsen, ingenieurs, scheikundigen en architecten. Hoe het precies zat wist men nog niet, maar er was een verband tussen het uitbreken van ziekten en verontreiniging van lucht, water en bodem.

Lees hier het complete artikel als PDF

De modernisering van de afvalverwerking
De modernisering van de afvalverwerking
De modernisering van de afvalverwerking
De modernisering van de afvalverwerking
De modernisering van de afvalverwerking

Lees hier het complete artikel als PDF

Banner foto: Stadsarchief Amsterdam