In Cosimo aan de Keizersgracht gaat historicus Luuc Kooijmans op zoek naar antwoorden op deze vragen, met hulp van een literaire truc. Niet Cosimo blijkt het hoofdpersonage, maar een Nederlandse jongen in dienst van de prins. Meteen in de tweede zin speelt hij open kaart: deze keer hoeft hij niet bij te dragen aan het officiële reisverslag. Hij is dus vrij in zijn woordkeuze – wel zo gemakkelijk, ook vanuit het oogpunt van de schrijver.

Als lezer zijn we getuige van de bezoeken van Cosimo aan Michiel de Ruyter en ‘de beroemde’ Rembrandt. Ook Joost van den Vondel en sekteleider Antoinette Bourignon duiken op. Kooijmans is dan ook een kenner van de jonge Republiek, zo bewees hij eerder met een studie over Frederik Ruysch, een boek over Jan Swammerdam en de biografie van Herman Boerhaave. Drie markante historische personen, die ook nu hun opwachting maken.

Gaandeweg wringt de boektitel. De dagboekschrijver blijkt vooral druk met de zoektocht naar zijn Hollandse vader en een bij een bezoek aan Swammerdam ontvreemd manuscript. Een perspectief dat de schrijver een raamwerk biedt voor het etaleren van zijn kennis, maar Cosimo de’ Medici degradeert tot edelfigurant.

COSIMO AAN DE KEIZERSGRACHT
- Luuc Kooijmans
- Prometheus
- 368 blz.
- € 24,99