Na in 1938 het levenslicht te hebben aanschouwd in het Juliana Ziekenhuis aan de ter Haarstraat, woonde ik tot 1961 aan de Admiraal de Ruyterweg. Dit was op een steenworp afstand van de Krommert.

Mijn onderwijs volgde het bekende patroon: eerst naar de kleuterschool in gebouw Westerwijk, daarna de lagere school op de Admiraal de Ruyterschool aan de Bestevaerstraat. Dit was een zogenaamde 'school met den bijbel'. Daarna ging ik naar de Nassauschool; een MULO aan de Chasseestraat, en tenslotte doorliep ik de HBS aan het Raamplein.

In gebouw Westerwijk heb ik ook na mijn kleutertijd nog nog vele voetstappen gezet. Als middelbare scholier was ik lid van CJMV Excelsior, sectie Daniel. Wij hadden onze clubbijeenkomsten op zaterdagavond in mijn oude kleuterschool.

Buiten spelen was in mijn jeugd vanzelfsprekend. Mijn vriendjes woonden in de Maarten Harpertszoon Trompstraat en de Reinier Claeszenstraat. Aan het kruispunt van deze straten waren vier zaken gevestigd, een melkboer, een groenteboer, een slager en een wasserij, voorzien van een strijkerij. De dames werkten met een kleine strijkbout die rondom een roodgloeiende kachel waren geplaatst om op de juiste temperatuur te komen.

Aan muziekonderricht was bij mij thuis geen gebrek. Ik kreeg pianoles van Hans de Jong, de dirigent van het Amsterdams Vrouwenkoor, het Jeruzalem Kerkkoor en het kinderkoor de Damrakkertjes. Voorafgaande aan de pianolessen voetbalden we op het open terrein aan het eind van de Hoofdweg, waar nu het GAK-gebouw staat. We keken dan uit op de in de crisisjaren opgeworpen aarden wal, de huidige ringspoorbaan. Vanaf deze wal een onbelemmerd uitzicht over de landerijen richting Halfweg en Haarlem.

Behalve piano speelde ik ook accordeon. Hiervoor ging ik naar Muziekschool Wielinga, gelegen naast de Voetbal Vereniging Amsterdam. Een van de sterspelers, Kuki, speelde ook accordeon. Met twee anderen oefende ik bij hem thuis. Hij woonde op de tuinderijen, die zich uitstrekten vanaf de Westlandgracht richting Sloten en Badhoevedorp.  

Het waren mooie tijden in Amsterdam. Fietsen dwars door Amsterdam naar het havengebied achter het Centraal Station met allerlei activiteiten rond de aldaar gevestigde beurtvaart. Het is wel iets drukker geworden maar het IJ is als vanouds. Dat gaat nooit verloren.  

Door Jan van der Beek 

Beeld: Admiraal de Ruijterweg, 1959. Stadsarchief Amsterdam/J.M. Arsath Ro'is.