Naast een schat aan kaarten. bouwtekeningen en prenten beheert de Historisch Topografische Atlas ruim 500.000 foto's. De oude foto's van Breitner en Jacob Olie zijn het bekendst, maar een kwart van de
collectie is gemaakt door de fotografen van het Gemeentearchief zelf.

Met compleet wordt niet bedoeld dat we denken dat we ooit klaar zullen zijn.

Zij gaan op pad om de veranderingen in het straatbeeld vast te leggen. of voor te zijn. Zo werden reportages gemaakt van de grote veranderingen in de havens - van industrieterrein naar woningbouw - en van de Bijlmermeer, een relatief jonge wijk die (daardoor) niet eerder was vastgelegd toen er alweer veel op de nominatie stond te veranderen.

Het doel van de fotocollectie van de Atlas is altijd geweest een zo compleet mogelijk beeld van de stad te geven. "Met compleet wordt niet bedoeld dat we denken dat we ooit klaar zullen zijn. We zijn wel
altijd op zoek naar leemten in het overzicht, straten die ontbreken.

Daarnaast springen we natuurlijk altijd in op verandering, op bouwen en slopen en trends," zegt Doriann Kransberg, hoofd van de afdeling fotografie en ook actief als buitenfotografe.