Mijn titel 'Nieuws voor iedereen· is ontleend aan het l7de hoofdstuk van Op liet breukvlak van twee eeuwen (1967). het opus magnum van Jan Romein. Het is te zien als motto. zelfs een motto met een dubbele betekenis. Zonder werkwoord kan 'nieuws voor iedereen' uitgevers en journalisten aansporen er voor te zorgen dat er nieuws voor iedereen is.

De dagbladuitgevers noemden zich graag 'courantiers' en onderscheidden zich van de tijdschriftuitgevers door een langere traditie

Zo bedoelde Romein het in ieder geval in zijn hoofdstuk over de moderne massapers. Deze rustte op de zuilen kapitaal en techniek en noodzakelijkerwijs op het bestaan van 'de massa'. En. zo voeg ik er als voorwaarden aan toe: uitgevers met visie en journalisten met talent. Zonder de in hen belichaamde factor arbeid waren geen kranten en tijdschriften van de persen gekomen.

Beide typen ondernemers hadden echter een goed gevoel voor de polsslag van het fin de siècle en probeerden inventief hun geluk op zowel de lezers- als de adverteerdersmarkt. Vrije concurrentie tussen kranten en tijdschriften als categorieën printmedia, maar ook tussen de individuele titels was een onaantastbaar.

Lees hier het complete artikel als PDF

Amsterdamse kranten en tijdschriften in 1900
Amsterdamse kranten en tijdschriften in 1900
Amsterdamse kranten en tijdschriften in 1900
Kranten en tijdschriften in 1900
Amsterdamse kranten en tijdschriften in 1900